Katharina v. Lengerke


< Eberhard Berghoff
birt:
marr:

 
 Katharina v. Lengerke 


Eberhard Berghoff
marr:

Home | Map | List of Individuals | List of Surnames

Notes:

aus Osnabrück


Jacob Rosenstiel


< Hans Rosenstie(h)l
birt: 13 Dec 1617
plac: Mundolsheim
deat: 1655
plac: später als 1655 ?

 
 Hans Rosenstühl 
 
 Martin Rosenstiel 
 birt: 1550
plac: circa
deat: 1613
plac: vor 1613
 Jacob Rosenstiel 
birt: 1582
plac: circa
deat: Feb 1627
plac: zw. 6. und 28. 2


Catharina Munch (Münch)
marr:
birt: 1591
plac: Niederhausbergen
deat: 6 Feb 1627
plac: Mundolsheim
 
 Christine ? 

Home | Map | List of Individuals | List of Surnames

Notes:

Bürger und Weber in Mundolsheim


Catharina Munch (Münch)


< Hans Rosenstie(h)l
birt: 13 Dec 1617
plac: Mundolsheim
deat: 1655
plac: später als 1655 ?

 
 Hans Munch (Münch) 
 
 Catharina Munch (Münch) 
birt: 1591
plac: Niederhausbergen
deat: 6 Feb 1627
plac: Mundolsheim


Jacob Rosenstiel
marr:
birt: 1582
plac: circa
deat: Feb 1627
plac: zw. 6. und 28. 2
 
 Elisabeth ? 

Home | Map | List of Individuals | List of SurnamesAbraham Cateau


< Judith Cateau
birt: 1651
plac: ca.
deat: 15 Jan 1740
plac: Magdeburg
marr:

 
 Abraham Cateau 


Sara de Valle
marr:

Home | Map | List of Individuals | List of SurnamesSara de Valle


< Judith Cateau
birt: 1651
plac: ca.
deat: 15 Jan 1740
plac: Magdeburg
marr:

 
 Sara de Valle 


Abraham Cateau
marr:

Home | Map | List of Individuals | List of SurnamesNicol Fritsche


< Michael (der ältere) Fritsche
birt: 29 Mar 1634
plac: Neustadt
deat:
marr:

 
 Nicol Fritsche 
deat: 1658


? ?
marr:

Home | Map | List of Individuals | List of Surnames

Notes:

Gerbergeselle, dann Bürger und Lohgerber in Neustadt an der Orla


? ?


< Michael (der ältere) Fritsche
birt: 29 Mar 1634
plac: Neustadt
deat:
marr:

 
 ? ? 


Nicol Fritsche
marr:
deat: 1658

Home | Map | List of Individuals | List of Surnames

Notes:

Gerbertochter aus Neustadt


? Held


< Johann Held
birt: 1614
deat: 22 Mar 1655
plac: Übigau
marr:

 
 ? Held 


Christine ?
marr:

Home | Map | List of Individuals | List of Surnames

Notes:

lebte 1640 in Übigau


Christine ?


< Johann Held
birt: 1614
deat: 22 Mar 1655
plac: Übigau
marr:

 
 Christine ? 


? Held
marr:

Home | Map | List of Individuals | List of SurnamesAndreas Bothe


< Anna Bothe
birt:
deat: 1677
plac: Übigau
marr:
marr:

 
 Andreas Bothe 
deat: 8 Jul 1647
plac: Übigau


Anna ?
marr:
deat: 9 May 1647
plac: Übigau

Home | Map | List of Individuals | List of Surnames

Notes:

Bürger und Hüfner