Friedrich Mennecke (Meneke)


< Johann,Heinr.,Wilh.Christian Mennecke
birt: 22 Apr 1805
plac: Söderhof (Salzgitter)
deat: Goslar
marr:

 
 Friedrich Mennecke (Meneke) 


Sophie Viet
marr:

Home | Map | List of Individuals | List of Surnames

Notes:

Schäferknecht Söderhof (Ringelheim)


Sophie Viet


< Johann,Heinr.,Wilh.Christian Mennecke
birt: 22 Apr 1805
plac: Söderhof (Salzgitter)
deat: Goslar
marr:

 
 Sophie Viet 


Friedrich Mennecke (Meneke)
marr:

Home | Map | List of Individuals | List of Surnames

Notes:

Söderhof


Johann,Anthon,Friedr.,Heinr. Richter


< Johanne,Sophie,Henriette,Wilh. Richter
birt:
deat: Goslar ?
marr:

 
 Christian Richter 
 
 Johann,Anthon,Friedr.,Heinr. Richter 
birt: 9 Feb 1763
plac: Goslar
deat: 8 Jun 1828
plac: Goslar


Wilhelmine, Konstanze Meyer
marr:

Home | Map | List of Individuals | List of Surnames

Notes:

Schneidermeister, Friedrich, Heinrich


Wilhelmine, Konstanze Meyer


< Johanne,Sophie,Henriette,Wilh. Richter
birt:
deat: Goslar ?
marr:

 
 Wilhelmine, Konstanze Meyer 


Johann,Anthon,Friedr.,Heinr. Richter
marr:
birt: 9 Feb 1763
plac: Goslar
deat: 8 Jun 1828
plac: Goslar

Home | Map | List of Individuals | List of Surnames

Notes:

Goslar


Johann, Christof Holzberg


< Johann, Heinrich, Georg Holzberg
birt: 7 Jun 1811
plac: Goslar
deat: 14 Nov 1858
plac: Goslar
marr:

 
 Paul, Andreas Holtzberg 
 
 Johann, Christof Holzberg 
birt: 14 Dec 1775
plac: Goslar
deat: 29 Apr 1837
plac: Goslar


Johanna, Henriette Markworth (Marquart)
marr:
birt: 17 Jan 1774
plac: Goslar
deat: 8 Apr 1844
plac: Goslar

Home | Map | List of Individuals | List of Surnames

Notes:

Kalkschneidermeister, Maurermeister \ Bürger und Schiefergräber


Johanna, Henriette Markworth (Marquart)


< Johann, Heinrich, Georg Holzberg
birt: 7 Jun 1811
plac: Goslar
deat: 14 Nov 1858
plac: Goslar
marr:

 
 Johanna, Henriette Markworth (Marquart) 
birt: 17 Jan 1774
plac: Goslar
deat: 8 Apr 1844
plac: Goslar


Johann, Christof Holzberg
marr:
birt: 14 Dec 1775
plac: Goslar
deat: 29 Apr 1837
plac: Goslar

Home | Map | List of Individuals | List of SurnamesGerhard, Heinrich Rehkate (Requart)


< Sophie, Henriette Requart (Rehkate)
birt: 1807
plac: Erzen (Harz)
deat:
marr:

 
 Gerhard, Heinrich Rehkate (Requart) 
birt: Erzen bei Goslar

Home | Map | List of Individuals | List of Surnames

Notes:

Häusling


Gottfried, Christoph Meckenhäuser


< Johann, Gottfried, Christoph Meckenhäuser
birt: 7 Sep 1793
plac: Goslar
deat: 26 Oct 1852
plac: Goslar
marr:

 
 Gottfried, Christoph Meckenhäuser 

Home | Map | List of Individuals | List of Surnames

Notes:

Kupferschmiedemeister Goslar


Johann, Heinrich Bothe


< Christiane,Conradine,Luise Bothe
birt: 12 Dec 1807
plac: Goslar
deat: 15 Oct 1864
plac: Goslar
marr:

 
 Johann, Heinrich Bothe 
birt: 5 Apr 1761
plac: Goslar
deat: 13 Aug 1814
plac: Goslar


Johanne,Auguste,Henriette Rogge (n)
marr:

Home | Map | List of Individuals | List of Surnames

Notes:

Bürger und Lohgerbermeister


Johanne,Auguste,Henriette Rogge (n)


< Christiane,Conradine,Luise Bothe
birt: 12 Dec 1807
plac: Goslar
deat: 15 Oct 1864
plac: Goslar
marr:

 
 Johanne,Auguste,Henriette Rogge (n) 


Johann, Heinrich Bothe
marr:
birt: 5 Apr 1761
plac: Goslar
deat: 13 Aug 1814
plac: Goslar

Home | Map | List of Individuals | List of Surnames

Notes:

Goslar